|

Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за ревізійний період

Основні види робіт Усього за ревізійний період, га Середньорічне виконання в га
за ревізійний період у рік, що передував теперішньому лісовпорядкуванню
1. Відтворення лісів, усього, в т. ч.
Проект лісовпорядкування 798,30 79,80 69,10
Виконано 702,10 70,20 69,10
1.2. Відтворення лісів, усього, в т. ч.
1.2.1 Cтворення лісових культур
Проект лісовпорядкування 712,70 71,30 69,10
Виконано 586,50 58,60 69,10
1.2.2 Природне поновлення
Проект лісовпорядкування 85,60 8,50 1,10
Виконано 115,60 11,60 1,10