|

Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за ревізійний період

Основні види робіт Усього за ревізійний період, га Середньорічне виконання в га
за ревізійний період у рік, що передував теперішньому лісовпорядкуванню
1. Відтворення лісів, усього, в т. ч.
Проект лісовпорядкування 798,30 79,80 69,10
Виконано 702,10 70,20 69,10
1.2. Відтворення лісів, усього, в т. ч.
1.2.1 Cтворення лісових культур
Проект лісовпорядкування 712,70 71,30 69,10
Виконано 586,50 58,60 69,10
1.2.2 Природне поновлення
Проект лісовпорядкування 85,60 8,50 1,10
Виконано 115,60 11,60 1,10
Зменшення об’ємів виконання робіт з створення лісових культур пов’язане із зменшенням об’ємів проведених  рубок головного користування.

Рекомендації лісовпорядкування в підборі головних порід, схеми змішування, методи догляду за лісовими культурами і доповнення  виконувались згідно нормативів і науково-технічним рекомендаціям з відтворення лісів.

Проведені заходи з відтворення лісів достатньо ефективні, в переважній більшості лісові культури знаходяться в доброму  та задовільному стані.

Підготовка ґрунту при створенні лісових культур проводилась в кінці літа механізовано смугами. Посадка проводилася вручну під меч Колесова. Догляд здійснювався на протязі 3 років. Середній термін змикання лісових культур 6 років. Незімкнутих лісових культур своєчасно непереведених у вкриті лісовою ролинністю лісові землі в лісгоспі немає.

Виконання проекту лісовпорядкування з відтворення лісів, площа, га

Показники Лісові культури Природне поновлення
1. Фактично виконано – усього 603,6 115,6
Із фактично виконаних обсягів:
1.1. Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього 603,6 115,6
з них т.ч. призначено лісовпорядкуванням 523,5 62,3
2. Запроектовано попереднім лісовпоряд-куванням – усього 712,785,6
% виконання проекту 73,5 72,7

Виконання проекту лісовпорядкування з відтворення головних порід

П о р о д и Лісові культури Природне поновлення
га % га %
проект фактично проект фактично проект фактично проект фактично
Сосна 147,7 160,5 20,7 26,6 - 0,7 - 0,6
Ялина - 12,5 - 2,1 - -
Дуб звичайний 564,1 416,5 79,2 69,0 - 5,6 - 4,8
Ясен звичайний - 3,6 - 0,6 - 0,9 - 0,8
Клен ясенолистий - - 10,2 - 8,8
Береза повисла - - 6,7 - 5,8
Осика - - 49,2 - 42,6
Тополя 0,9 10,5 0,1 1,7 -
Вільха чорна - 85,6 42,3 100 36,6
Разом 712,7 603,6 100 85,6 115,6 100
Попереднім лісовпорядкуванням проектувалось виконати реконструкцію малоцінних і похідних молодняків з повнотою 0,5 і вище віком до десяти років низькоповнотних насаджень на площі 3,3 га за 1 рік. Фактично необґрунтовано лісгоспом реконструкція не була виконана.

Попереднім лісовпорядкуванням під природне поновлення лісовпорядкуванням проектувались не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки і лісосіки ревізійного періоду в умовах місцезростання С4,С5,Д4,Д5, де проходить успішне відновлення вільхи чорної, ясеня звичайного, берези повислої. Осикові лісові ділянки до 1 га, які вийшли після проведення рубок головного користування. лишалися під природне поновлення. Площа і стан насаджень віком до 20 років, що відновилися природним шляхом, приведені в таблиці 4.6.7. В молодняках до 10 років основні площі припадають на вільхові та осикові насадження.

В цілому ефективність та успішність природного поновлення на даних площах задовільна.

Площі незімкнутих лісових культур, лісових культур переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки у віці до 20 років наведені в таблицях 4.6.4, 4.6.5. Незімкнуті лісові культури доброго стану якості складають 86,9%, незадовільні лісові культури та загиблі відсутні, всі переведені у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки  1-3 класу якості.

Лісові культури попереднього ревізійного періоду (до 20 років) 1-3 класу якості складають 98,2  незадовільні 1,8%.

Основною причиною незадовільного стану лісових культур (табл. 4.6.6) стало заглушеність другорядними породами( акація біла) окремо взятих лісових ділянок.

Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур та їхній стан, га

Головна порода Площа створених лісових культур В тому числі:
добрий стан задовільний стан незадовільний стан (приж. 25,1-49,9%) загиблі (списані лісгоспом та виявлені лісовпорядку-ванням)
1 клас якості 2 клас якості 3 клас якості
1. Лісові культури ревізійного періоду
1.1. Лісовідновлення
Сосна звичайна 99.3 4.6 49.0 5.7
Ялина європейська 3,8 1,9 1,9
Дуб звичайний 231,0 69,9 126,8 34,3
Ясен звичайний 1,6 0,8 0,8
Тополя канадська 2,7 2,7
Тополя чорна 2,1 2,1
Разом 341,2 114,5 181,9 44,8

Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці до 20 років та їхній стан, га

Головна порода Загальна площа В тому числі:
класи якості незадовільні загиблі
(списані л-пом і виявлені л/в)
1 2 3 Разом
1. Лісові культури ревізійного періоду
1.1. Лісовідновлення
Сосна звичайна 61,2 7,9 51,4 1,9 61,2
Ялина європейська 8,7 8,2 0,5 8,7
Дуб звичайний 185,5 137,6 47,9 185,5
Ясен звичайний 2,0 2,0 2,0
Тополя бальзамічна 1,0 1,0 1,0
Тополя чорна 4,0 4,0 4,0
Разом 262,4 7,9 202,2 52,3 262,4
2. Лісові культури минулого ревізійного періоду (до 20 років)
2.1. Лісовідновлення
Сосна звичайна 204,3 8,7 164,3 24,5 197,5 6,8
Ялина європейська 7,6 0,7 6,9 7,6
Дуб звичайний 20,6 2,5 4,8 8,7 16,0 4,6
Ясен звичайний 338,6 19,7 189,0 129,9 338,6
Ясен звичайний 18,7 15,7 3,0 18,7
Клен гостролистий 38,1 17,6 20,5 38,1
Береза повисла 4,1 2,6 1,5 4,1
Вільха чорна 15,3 11,6 3,7 15,3
Разом 647,3 30,9 406,3 198,7 635,9 11,4

Причини незадовільного стану, не атестації та загибелі лісових культур

Причини незадовільного стану,
не атестації
та загибелі лісових культур
Незадовільні (неатестовані) Загиблі
га % га %
І. Культури старшого віку (до 20 років
1. Переведені у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки
Заглушено другорядними породами 11,4 100

Динаміка площі лісових культур віком до 20 років та їхня збереженість


п/п
Назви показників Площа в га
+ -
І. Лісові культури попереднього ревізійного періоду
а) значилось за даними минулого лісовпорядкування
1 Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 251,2
2 Площа незімкнутих лісових культур 390,3
Усього значилось: 641,5
Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2018 р. 641,5
б) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням
1 Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 647,5
Разом: 647,5
Розходження 6,0
Причини розходження:
1 Переведено із плантацій 6,0
ІІ. Лісові культури ревізійного періоду
а) створено усього 586,5
Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2018 р. 586,5
б) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням
1 Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 262,4
2 Площа незімкнутих лісових культур 341,2
Разом: 603,6
Розходження 17,1
Причини розходження:
1 Переведено із плантацій 13,7
2 Переведено із плантацій 3,4