|

Коротка характеристика напрямку по підприємству

Державне підпиємство «Роменське лісове господарство» є пріорітетом своєї дільності визначив послідовне та цілеспрямоване створення нових лісових насаджень в обсягах, що перевищують їх вирубання, а також їх збереження, зростання продуктивності і раціональне використання, підвищення корисних властивостей лісів, зміцнення екологічного стану.

ДП «Роменський лісгосп» в 2018 році проведено значні об’єми робіт із лісокультурного виробництва. Протягом весняного та осінньго періоду відтворено лісів  на землях лісового фонду загальною площею 69,5 га при річному завдані 68,0 га. В тому числі:
•    садіння та висівання лісу – 61,5 га.
•    залишено під природнє поновлення –  8,0 га.
Окрім того, 3,7 га плантацій новорічних ялинок.
Протягом останніх років при відновленню лісів перевага надається садивному матеріалу з закритою кореневою системою. Даний спосіб дає змогу створювати високопродуктивні та біологічно стійкі деревостани протягом всього вегетаційного періоду.

Заготівля насіння

Забезпечення лісокультурного виробництва високоякісним садивним матеріалом з цінними спадковими властивостями можливе за умови раціонального використання наявної лісонасіннєвої бази та створення нових її об’єктів.
У 2018 році підприємством заготовлено 24,0 кг насіння сосни звичайної та 15030 кг жолудя дуба звичайного. Це значно перевищує планову заготівлю, що необхідно для створення запасів лісового насіння на наступні роки, коли урожай насіння може бути слабким або взагалі  відсутнім.
Для отримання якісного посівного матеріалу підприємство дотримується певної системи заходів׃
•    збір та переробка лісового насіння;
•    апробація на посівну якість;
•    висівання перевіреного насіння у розсадниках, теплицях, коробах;
•    посадка сіянців на лісокультурні площі з метою вирощування в майбутньому продуктивних та біологічно стійких насаджень.
Станом на 01.01.2019 року загальна площа паспортизованих об’єктів постійної лісонасіннєвої бази по лісгоспу становить 56,9 га. (лісонасіннєві плантації). Щорічно з даних об’єктів заготовляють близько 80 відсотків насіння від його загальної заготівлі.

Вирощування садивного матеріалу

       У ДП «Роменський лісгосп» нараховується _3_ розсадників загальною площею _3,5_ га, теплиць – _0,07_ га, де щорічно вирощується близько 600 тис. шт. стандартного садивного матеріалу, в тому числі головних порід – сосни звичайної 300 тис.шт. та дуба звичайного 200 тис. шт. Асортимент вирощуваного садивного матеріалу нараховує до _7_ порід і постійно розширюється.
У 2018 році висіяно лісового насіння  в розсадниках на площі _0,7_ га. Очікуваний вихід стандартних сіянців _600_ тис.шт.. Така кількість садивного матеріалу в повній мірі забезпечить потреби підприємства при проведенні лісовідновлювальних робіт та лісорозведення.
У розсаднику також вирощується значна кількість саджанців декоративних порід для озеленення та реалізації. Щорічний об’єм стандартних саджанців для потреб озеленення складає _28_ тисяч штук,  по видовому складу _56_видів.
З 2018 року на території розсадника діє теплиця з туманним зрошуванням загальною площею 0,02 га.

Лісовідновлювальні заходи і лісорозведення

Виконання основних видів робіт з лісовідновлення і лісорозведення за ревізійний період (2008-2017 роки) *

Основні види робіт Усього за ревізійний період, га Середньорічне виконання в га
за ревізійний період у рік, що передував теперішньому лісовпорядкуванню
1.Висівання лісу
2.Садіння лісу 720,0/730,5 66,0/66,4 58,0/58,4
3.Реконструкція насаджень 26,5/-
4.Природне поновлення 216,0/317,7 27,0/26,5 15,0/16,0
5.Лісорозведення на непридат-них землях інших землекорис-тувачів 60,0/68,0 5,0/5,7
6.Висівання в розсадниках насіння деревних та чагарнико-вих порід 20,0/20,4 1,7/1,7 1,5/1,5
7.Висаджено сіянців деревних та чагарникових порід у шкілках 28,8/- 2,4/2,4 1,8/2,0
* відповідно звітних даних лісгоспу: (чисельник – план, знаменник – виконання)

Виконання проекту лісовпорядкування з лісовідновлювальних заходів, площа, га

Показники Лісові куль-тури Сприян-ня при-родному понов-ленню В т.ч. із збере-женням підросту При-родне понов-лення Не поновилось на рік теперішнього лісовпо-рядкування
1.Фактично виконано –
усього 641,5 317,7
1.1.Не вкриті лісовою
рослинністю лісові
ділянки – усього 84,0 70,2
1.1.1.Призначені
лісовпорядкуванням 84,0 70,2
1.2.Зруби ревізійного періоду
– усього 547,5 247,5 66,3
1.2.1.Призначені
лісовпорядкуванням 547,5 145,8
1.2.2.Не призначені
лісовпорядкуванням 101,7
в т.ч. обґрунтовано 101,7
1.3.Нелісові ділянки –
усього 10,0
1.3.1.Не призначені
лісовпорядкуванням 10,0
в т.ч. обґрунтовано 10,0
2.Запроектовано попереднім
лісовпорядкуванням –
усього 570,9 216,0 66,3
% виконання проекту 112 147