|

Рубки головного користування

Лісгосп мав затверджену розрахункову лісосіку рубок головного користування на 1996-2005 роки в розмірі 13,2 тис.м3, в тому числі хвойні - 2,8 тис.м3, твердолистяні - 7,2 тис.м3, м'яколистяні - 3,2 тис.м3, яку перераховано і затверджено наказом Мінприроди України від 04.11.99 р. на 2000-2009 роки в розмірі 16,3 тис.м3, в т.ч. хвойні - 3,9 тис.м3, твердолистяні - 9,9 тис.м3, м'яколистяні - 2,5 тис.м3.
Фактичний обсяг заготівель в середньому за рік становив 98% середньорічного обсягу діючої розрахункової лісосіки за ревізійний період. Недоруб розрахункової лісосіки 2% пояснюється тим що в перші два роки ревізійного періоду лісгосп отримував ліміт в розмірах 10,2 тис.м3 (розрахункова лісосіка минулого лісовпорядкування).
Розбіжність між фактичним виходом ділової деревини та даними розрахункової лісосіки невелика, в межах 0-8% по окремих породах.
Рубки головного користування на 100% проведені в місцях запроектованих лісовпорядкуванням. Це пояснюється тим, що кожен рік відводи рубок головного користування погоджувались при проведенні безперервного лісовпорядкування.
Діюча розрахункова лісосіка і фактичний відпуск деревини відповідає принципу безперервного і невиснажливого лісокористування.

Виконання проекту рубок головного користування (площа – га; запас – тис. метрів куб.)

Господарства Середньорічний обсяг розрахункової лісосіки запроектованої лісовпорядкуванням Фактичний відпуск деревини в середньому за рік
запас у ліквіді в тому числі ділової запас у ліквіді в тому числі ділової із них не у відповідності з відомостями, га
Ліси 1 групи
Суцільнолісосічні рубки
Твердолистяні 1,2 0,6 1,1 0,6
М’яколистяні 1,1 0,5 1,0 0,5
Разом 2,3 1,1 2,1 1,1
Ліси 2 групи
Суцільнолісосічні рубки
Хвойні 3,4 2,8 3,5 3,1
Твердолистяні 7,4 4,0 7,4 4,1
М’яколистяні 1,7 0,7 1,3 0,7
Разом 12,5 7,5 12,4 7,9
Усього по лісгоспу:
Хвойні 3,4 2,8 3,5 3,1
Твердолистяні 8,6 4,6 8,5 4,7
М’яколистяні 2,8 1,2 2,5 1,2
Разом 14,8 8,6 14,5 9,0
Із порушень Правил рубок головного користування і Правил відпуску деревини на пні в лісах України лісовпорядкуванням виявлені окремі випадки не врахування термінів примикання при відводах рубок головного користування.
Під час рубок головного користування не допускаються втрати деревини. Слід відмітити якісну очистку ділянок при проведенні рубок головного користування. В цілому рубки головного користування позитивно вплинули на вікову структуру і стан лісового фонду.

Рубки формування і оздоровлення лісів


Рубки догляду і вибіркові санітарні рубки
Виконаний обсяг рубок догляду в порівнянні з проектом лісовпорядкування приведений в таблиці.
Причини значних відхилень в обсягах рубок (прочищення та проріджування) пов’язані з недостатнім бюджетним фінансуванням у 1998-2003 роках, та відсутність попиту на заготовлену від них деревину. Значне перевиконання прохідних рубок по площі пов’язане зі зміною вікової структури і наявністю попиту на деревину. Значне відхилення по виходу ділової деревини при проведенні проріджувань і прохідних рубок пояснюється наявністю великої кількості сухостійних дерев в дубових насадженнях.
Стан насаджень, не охоплених рубками догляду, на рік лісовпорядкування, за винятком незначної частини молодняків у віці до 20 років задовільний.
Облік рубок догляду за видами в лісгоспі ведеться в цілому задовільно.
Несвоєчасне проведення рубок догляду призвело до небажаної зміни порід на площі 172 га.
Якість проведення рубок догляду і вибіркових санітарних рубок задовільна. Проведені рубки догляду і вибіркові санітарні рубки сприяли покращенню санітарного стану насаджень, зменшенню площі деревостанів з осередками хвороб і шкідників лісу. Облік шкідників і хвороб лісу в лісгоспі ведеться, виконання вимог до санітарних правил дотримується. Стан лісозахисту в лісгоспі знаходиться на належному рівні.
Основним методом проведення рубок догляду є комбінований, який поєднує принципи низового та верхового доглядів.
Деревина від рубок догляду і санітарних рубок реалізується підприємствам, місцевим організаціям і населенню, використовується на власні потреби, в тому числі на переробку.
Вибіркові санітарні рубки мали бути проведені за 3 роки на площі
990 га із запасом зрубаної деревини 4,15 тис.м3. Фактично за перші 3 роки лісгосп виконав їх на площі 658 га з запасом 6,2 тис.м3, що в порівнянні з прийнятим 2 л/в нарадою обсягом рубок складає 66,5 %. Пояснюється це тим, що в перші два роки ревізійного періоду лісгосп вибіркові санітарні рубки не проводив в зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування.

Виконання рубок догляду за ревізійний період

Види рубок та порівнювані показники Усього потребували рубок догляду за лісівничими вимогами,га Прийнято 2-ю л/в нарадою, га Фактично пройдено рубками, га % охопл. від насаджень, які потребують рубок догляду за лісівничими вимогами Щорічний обсяг користування
прийнятий 2-ю л/в нарадою, га, тис.м3 фактично виконано, га, тис.м3 % виконання від проекту середньорічний план
га, тис.м3 % від проекту
Освітлення:
площа 287,9 287,9 376,8 100 87,2 87,9 101 87 100
загальний вирубаний запас 0,66 0,75 114 0,75 105
в т.ч. ліквідний 0,08 - - - -
вибірка з 1 га, м3 8 8,5 106 8,6 108
Прочищення:
площа 333,6 333,6 315,8 95 66,6 44,7 67 45 68
загальний вирубаний запас 1,09 0,49 45 0,6 55
в т.ч. ліквідний 0,14 0,07 50 0,08 57
вибірка з 1 га, м3 16 11 69 13 81
Проріджування:
площа 1547,1 1547,1 1243,6 80 216,3 114,0 53 113 52
загальний вирубаний запас 5,18 2,72 53 2,7 52
в т.ч. ліквідний 4,17 2,48 59 2,6 62
діловий 1,44 0,25 17 0,4 28
вибірка з 1 га, м3 24 23,9 100 24 100
Прохідні рубки:
площа 489,2 489,2 1115,0 100 49,0 92,9 190 92 188
загальний вирубаний запас 1,90 2,44 128 2,4 126
в т.ч. ліквідний 1,52 2,3 151 2,2 145
діловий 0,94 0,7 74 0,8 85
вибірка з 1 га, м3 39 26,7 68 26 67
Разом рубок догляду:
площа 2657,8 2657,8 3051,2 100 419,1 339,5 81 337 80
загальний вирубаний запас 8,83 6,40 72 6,45 73
в т.ч. ліквідний 5,91 4,85 82 4,88 83
діловий 2,37 0,95 40 1,2 51
вибірка з 1 га, м3 21,1 18,9 90 19,1 91

Якість проведення рубок догляду і вибіркових санітарних рубок задовільна. Проведені рубки догляду і вибіркові санітарні рубки сприяли покращенню санітарного стану насаджень, зменшенню площі деревостанів з осередками хвороб і шкідників лісу. Облік шкідників і хвороб лісу в лісгоспі ведеться, виконання вимог до санітарних правил дотримується. Стан лісозахисту в лісгоспі знаходиться на належному рівні.

Основним методом проведення рубок догляду є комбінований, який поєднує принципи низового та верхового доглядів.

Деревина від рубок догляду і санітарних рубок реалізується підприємствам, місцевим організаціям і населенню, використовується на власні потреби, в тому числі на переробку.

Вибіркові санітарні рубки мали бути проведені за 3 роки на площі 990 га із запасом зрубаної деревини 4,15 тис.м3. Фактично за  перші 3 роки лісгосп виконав їх на площі 658 га з запасом 6,2 тис.м3, що в порівнянні з прийнятим 2 л/в нарадою обсягом рубок складає 66,5 %. Пояснюється це тим, що в перші два роки ревізійного періоду лісгосп вибіркові санітарні рубки не проводив в зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування.
В подальші роки ревізійного періоду вибіркові санітарні рубки проведені на площі 5170 га з рубкою 69,1 тис.м3 деревини, що було викликано фактичним станом насаджень.Лісовідновні рубки


Обсяги лісовідновних рубок, виконаних за ревізійний період, подані в таблиці Минулим лісовпорядкуванням фонд лісовідновних рубок не виявлений. Лісовідновні рубки за ревізійний період проведені на площі 34,3 га з вирубаним загальним запасом 6,8 тис.м3 в пристигаючих і стиглих насадженнях, які втрачали свої захисні та інші функції згідно відповідних актів обстеження.

Обсяги виконаних лісовідновних рубок

Господарства Фонд лісовідновних рубок, встановлений лісовпорядкуванням Фактично виконано
площа, га стовбурний запас площа, га запас, тис.м3
загальний ліквідний діловий
Всього - - - 34,3 6,8 5,9